Dịch vụ

Facebook

Cung cấp dịch vụ marketing facebook tổng thể và dịch vụ tài nguyên quảng cáo facebook như: nick facebook, via facebook, bm facebook…

Tiktok

Tư vấn các chiến lược Marketing Tiktok tổng thế và cung cấp dịch vụ về tài khoản Tiktok để nuôi nick tiktok, ads tiktok...

Zalo

Giải pháp Marketing Zalo tổng thể và cung cấp dịch vụ về tài khoản zalo, Buff mem nhóm zalo, tăng like, tăng comment bài viết zalo…

Telegram

Giải pháp Marketing Telegram: Buff mem nhóm Telegram, dịch vụ cung cấp dịch vụ tài khoản Telegram mới, 6 tháng - 3 năm